قهوه گو
Bean media

سفر به مزرعه قهوه!

سفر به مزرعه قهوه! در نگاه بسیاری از افراد قهوه یک فنجان نوشیدنی در صبح برای شروع روز است و برای بعضی دیگر یک نوشیدنی

ادامه مطلب »
قهوه گو
Bean media

آغاز یک مسیر

اشتیاق درکار مثل رنگ زدن به یه بومِ خام میمونه! باعث میشه تا کار و عمل ما معنا پیدا کنه. تازه از اون لحظه ست

ادامه مطلب »