برنامه 25، قسمت پنجم : گفتگو با
مرتضی میرطالبی

شاید تعّجب کنید اگر بشنوید کسی بگوید تا همین چند سال پیش، دسترسی به تمپر (ابزاری که به کمک آن پودر قهوه را فشرده می کنند) چقدر دشوار بود!

یا حتی اگر بشنوید این مسابقاتی که در طول سال به سادگی و به وفور، برگزار می شود تا باریستاها با شرکت در آنها، توانایی های خود را به چالش بکشند، زمانی نه خیلی دور، برای برگزاری یکی از آنها چه خون دلهایی خورده شده است! قطعا متعجب خواهید شد!  و هزار کلام نگفته ی دیگر که هرکدام اگر شنیده شود جذابیت های صدای قهوه را پیرامون همه ی ما بیشتر خواهد کرد.

به بهانه ی شنیدن حرفهای نگفته و به امید رساتر کردن صدای قهوه برنامه ی 25 شکل گرفته است!  برنامه ای که در آن از پیچ و خمِ اولین کنش های موثر، در این صنعت می گوییم و شنیدن صدای افرادی که در شکل گیری این زمینِ بازی نقش موثری داشته اند!

در این برنامه تلاش می کنیم تا به کمک معجزه ی کلام و گفتگو، برای منسجم تر شدن خانواده ی قهوه و کنار هم تلاش کردن دوباره، نَفَسی تازه بدمیم…

پنجمین مهمان برنامه 25: جناب آقای مرتضی میر طالبی