Tag Archives: سفر به اتیوپی

سعید و سفر به اتیوپی

اوایل دی ماه است سفری به افریقا و اتیوپی پیش رو دارم اواخر فصل برداشت است و این یعنی فقط در بالادست ها میوه های قهوه وجود دارند و مسیر ما در ارتفاعات خواهد بود.این سومین سفرم به اتیوپی ست با وجود اینکه میدانم سفرِ سختی در پیش است اما هنوز هم برای سفر هیجان زده میشوم همان اندازه که برای قهوه.

گاهی به این فکر میکنم قهوه و سفر چقدر به هم میمانند! هردو را باید کشف کرد، ماجراجویی در مسیری بی انتها و مداوم و البته دشوار و در عین حال لذتبخش.