Tag Archives: تادی

انواع قهوه سرد

از زمانی که قهوه تخصصی جایگاه خودش را در میان دوستداران این دانه‌ی شگفت به تثبیت رسانده است روز به روز در حال با کیفیت تر شدن و مرغوب تر شدن است و این موضوع درکشف پتانسیل دانه ها نسبت به گونه ها و نژادشان نیز اثری عمیق داشته است و در موازات آن روشهای […]